Öppna huvudmenyn

Genomförandegruppen var namnet på en intern arbetsgrupp inom Regeringskansliet i Sverige, vilken hade i uppdrag att "ta fram beslutsunderlag för en fortsatt effektivisering av försvaret". Gruppen hade även i uppdrag att lämna förslag till hur en "ändamålsenlig materielförsörjning anpassad till insatsförsvarets behov" skulle kunna åstadkommas. Gruppen, som hade ett sekretariat med tjänstemän från Försvarsdepartementet till sitt förfogande, leddes av statssekreterare Håkan Jevrell. Övriga deltagare var bland andra statssekreterare Hans Lindblad, statssekreterare Jöran Hägglund, Holger Gustafsson, Anders Svärd och Allan Widman (Fp). Genomförandegruppen föreslog i sin rapport (2008) att ett antal verksamheter inom den svenska försvarsmakten skulle avbrytas respektive reduceras.

Verksamheter som gruppen föreslog skulle avbrytasRedigera

 • Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
 • Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
 • Utveckling Aktivt pansar (AAC)
 • Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
 • Brobandvagn
 • Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
 • Luftvärnsrobot korvett Visby
 • Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
 • Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
 • Utveckling ny gruppbåt
 • Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90[förtydliga]
 • Ny sonarboj
 • Vidareutveckling robotsystem 17
 • Ledningssystemsutveckling LedsystT
 • Materiel till IT-försvarsförband
 • FOI och FHS stöd till NätverksBaserat Försvar

Verksamheter som gruppen föreslog skulle reducerasRedigera

 • Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
 • Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
 • Stridsträningsanläggning luftvärn
 • Motorredskap
 • Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
 • Utveckling ersättning av undervattensvapen
 • Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
 • Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
 • Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
 • JAS 39, flermålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
 • JAS 39, Återanskaffning ammunition
 • JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
 • Basmateriel
 • Minskad ambition ledningssystem
 • Geografisk informationsförsörjning
 • Psykologiska operationer (PSYOPS)

KällorRedigera