Generalstaben i Folkets befrielsearmé är en av de fyra högkvarteren som lyder direkt under Centrala militärkommissionen i Folkrepubliken Kina. Den har ansvar för operativt kommando, värvning, gruppering, utbildning och administration.

Generalstaben är belägen i Peking och stabschef är sedan 2022 Liu Zhenli.

Den har följande avdelningar[1]

Stabschefer

redigera

Källor

redigera
  • Shambaugh, David L. (2002) (på engelska). Modernizing China's military [Elektronisk resurs] progress, problems, and prospects. Berkeley: University of California Press. Libris 9781484