Tredje avdelningen av Generalstaben i Folkets befrielsearmé

Tredje avdelningen av Generalstaben i Folkets befrielsearmé ansvarar tillsammans med Ministeriet för statssäkerhet för signalspaning i Folkrepubliken Kina.

Västerländska analytiker bedömer att Tredje avdelningen har en personalstyrka på 130 000, men denna uppgift kan inte oberoende bekräftas.[1]

NoterRedigera