Krigskommissarie (alt Kommissarius) är en gammal titel för en tjänsteman som tidigare utförde uppgifter vilket senare tillkom intendenturen.

SverigeRedigera

KrigskommissariatetRedigera

Krigskommissariatet eller fältkommissariatet inrättades endast under krig. Den åtföljde armén i fält och ansvarade för arméns avlöning, förplägnad, furagering och ekonomiadministrationen vid fältsjukhusen. Vid varje fördelningsstab fanns vanligen en krigskommissarie (fältkommissarie) och i brigadstaberna ibland en kommissariatsadjutant. Hela krigskommissariatet med överkrigskommissarie, fältsekreterare och proviantmästare lydde under generalintendenten, som alltid var en officer.

GeneralkrigskommissarieRedigera

Generalkrigskommissarien var Krigskollegiets ombud i fält. När Arméförvaltningen inrättades 1865 blev generalkrigskommissarie chef för dess civila departement vilket handhade de flesta ärenden rörande utgifter från försvarsanslaget.

Svenska generalkrigskommissarierRedigera

RysslandRedigera

I Ryssland är krigskommissarie (военком) titeln på chefen för ett krigskommissariat, som är den ryska motsvarigheten till lokala myndigheter för inskrivning och mönstring av värnpliktiga.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.

NoterRedigera