Krigskommissarie (alt Kommissarius) är en gammal titel för en tjänsteman som tidigare utförde uppgifter vilket senare tillkom intendenturen.

Sverige

redigera

Krigskommissariatet

redigera

Krigskommissariatet eller fältkommissariatet inrättades endast under krig. Den åtföljde armén i fält och ansvarade för arméns avlöning, förplägnad, furagering och ekonomiadministrationen vid fältsjukhusen. Vid varje fördelningsstab fanns vanligen en krigskommissarie (fältkommissarie) och i brigadstaberna ibland en kommissariatsadjutant. Hela krigskommissariatet med överkrigskommissarie, fältsekreterare och proviantmästare lydde under generalintendenten, som alltid var en officer.

Generalkrigskommissarie

redigera

Generalkrigskommissarien var Krigskollegiets ombud i fält. När Arméförvaltningen inrättades 1865 blev generalkrigskommissarie chef för dess civila departement vilket handhade de flesta ärenden rörande utgifter från försvarsanslaget.

Svenska generalkrigskommissarier

redigera

Ryssland

redigera

I Ryssland är krigskommissarie (ryska: военком: vojenkom) titeln på chefen för ett krigskommissariat, som är den ryska motsvarigheten till lokala myndigheter för inskrivning och mönstring av värnpliktiga.

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.