Gehör (från tyskan) är förmågan att uppfatta musik med en sådan grad av medvetenhet och förståelse att det blir möjligt att på ett stilriktigt sätt återge och gestalta det hörda. Förmågan kallas ibland "musiköra".

Gehör (lyssna/härma) är det äldsta sätt varmed man tillägnade sig musik och förde den vidare, men sedan antiken har system för notation funnits. Inom folkmusiken är gehör det vanligaste och viktigaste sättet att lära sig musik, inte minst inom spelmansmusiken. En effekt av gehörsspel är att musiken förändras över tiden, då tolkningen av det man hör är personlig.

En aspekt av gehör är förmågan att uppfatta relationer mellan olika tonhöjder, vilket kallas relativt gehör. De flesta människor har denna förmåga i någon grad. Absolut gehör är förmågan att utan referenston känna igen och kunna återge olika tonhöjder (ljudfrekvenser), vilket är sällsynt.

Se ävenRedigera