Ett gaussiskt heltal eller gausskt heltal är ett komplext tal på formen , där x och y är heltal.

Således är 2+3i, 4-8i och 19 gaussiska heltal. Summor, differenser och produkter av gaussiska heltal är också gaussiska heltal:

 .

Vidare finns en heltalsvärd norm definierad genom , och en "division med kvot och rest": Om och är två gaussiska heltal, och , så finns två gaussiska heltal och , sådana att och . ( kan bildas genom att man var för sig avrundar realdelen och imaginärdelen av det komplexa talet till närmaste heltal.) De gaussiska heltalen är en euklidisk ring.

Se även redigera

Externa länkar redigera