Gamla Noux (fi. Vanha-Nuuksio) är en stadsdel i Esbo stad och hör administrativt till Gamla Esbo storområde.

Gamla Noux
Vanha-Nuuksio (finska)
Stadsdel
Stad Esbo
Storområde Norra Esbo
Språk  
- finska %
- svenska %
- övriga %
Esbokarta med Gamla Noux markerat
Esbokarta med Gamla Noux markerat
Källa: Aluesarjat

Då Esbo uppgjorde sin stadsdelsindelning år 1982 hörde Gamla Noux till stadsdelen Nupurböle. På invånarnas begäran avskiljdes stadsdelen år 1999 och fick namnet Gamla Noux, eftersom den hade mera gemensamt med Noux än Nupurböle. Det finns inga statistikuppgifter om invånarantalet i Gamla Noux, eftersom stadsdelen inte bildar ett eget statistikområde i Esbo stads statistikuppgifter. Gamla Noux statistikförs gemensamt med stadsdelen Nupurböle, samt delar av stadsdelen Kolmpers.