Öppna huvudmenyn

Sveriges landskapsvapen härstammar i de flesta fall från 1500-talet. Landskap erövrade från Danmark och Norge på 1600-talet ficks vapen i samband med att de blev svenska. Under 1900-talet normaliserades vapnen något i samband med nya fastställelser. Det sist fastslagna vapnet är det för Norrbotten, som tillkom så sent som på 1990-talet.