GSM (Globalt system för mobil kommunikation; ursprunglig akronym: groupe spécial mobile), är ett andra generationens (2G) mobiltelefonisystem, det vill säga ett digitalt system, kommersialiserat 1991,[1] som har ersatt de analoga (d.v.s. första generationens) mobiltelefonisystemen, bland annat det nordiska NMT. GSM-tekniken används numera[när?] i ett drygt hundratal länder över hela världen. GSM möjliggjorde sms, och fler samtidiga telefonsamtal än NMT. Med GSM introducerades SIM-kort. Med tiden utökades GSM med fler tjänster såsom mms, WAP-sidor, GPRS, och EDGE. Idag kompletteras GSM-nätet med ett parallellt 3G-nätverk, i Europa främst av typen UMTS. Dessutom är såväl ett 4G-nätverk som ett 5G-nätverk byggt och lanserat.[1]

FunktionRedigera

Det finns fyra GSM-varianter:[förtydliga] GSM-850, GSM-900, GSM-1800 och GSM-1900, vilka motsvarar de olika frekvensområden i megahertz som används för överföring av tal och data. Varje kanal har ett frekvensintervall på 200 kHz. I USA, som ligger i Region 2 enligt Internationella Radioreglementet, används GSM-850 och GSM-1900, eftersom de andra frekvensområdena är avdelade för annat ändamål i Region 2. I Europa, som ligger i Radioreglementets Region 1 används GSM-900 och GSM-1800 enligt den bandfördelning som gäller för denna region.

Tekniken skiljer mellan tal- och datatrafik. Ett talsamtal använder en speciell kodningsmetod för att överföra ljud med 9 600 bit/s över en digital länk till basstationen.

HistoriaRedigera

År 1982 skapades gruppen group spéciale mobile av "europeiska post- och teleförvaltningarnas konferens" (CEPT) som ett led att ta fram en gemensam teknik för mobila telefonisystem i de europeiska länderna. Tidigare hade länderna konstruerat sina egna system, bland annat NMT i Norden. År 1991 startade de första kommersiella tjänsterna baserad på GSM-tekniken, i Sverige lanserades det första GSM-nätet år 1992. Ursprungligen var GSM en europeisk standard, men eftersom tekniken numera baserar sig på annan teknik från utomeuropeiska länder (DCS1800 och PCS1900), fick akronymen betydelsen "globalt system för mobil kommunikation" (global system for mobile communications).

Tekniska dataRedigera

  • Frekvens (upplänk / nedlänk): 880 - 915 MHz / 925 - 960 MHz (GSM900) 1710 - 1785 MHz / 1805 - 1880 MHz (GSM1800)
  • Talkodning: 13 kbit/s RPE-LTP
  • Kanalmultiplexering: TDMA & FDMA
  • Kanaltilldelning: Fast
  • Cellstorlek: Upp till 35 km radie (70 km med funktionen "extended range")
  • Trafikkapacitet: 1000/2000 Erlang/km²

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant: "An Introduction to GSM", Artech House, March 1995, ISBN 978-0-89006-785-7
  2. Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant: "GSM and Personal Communications Handbook", Artech House, May 1998, ISBN 978-0-89006-957-8

NoterRedigera

Externa länkarRedigera