Göteborgs Aftonblad

konservativ daglig aftontidning i Göteborg 1888-1926
Ej att förväxla med Aftonbladet (Göteborg).

Göteborgs Aftonblad var en konservativ daglig aftontidning för Göteborg och Västsverige, utgiven 1888–1926.[1]

Göteborgs Aftonblad
Göteborgs Aftonblad.png
PublikationstypDagstidning
Grundad1888
Nedlagd1926
LandSverige
HuvudkontorGöteborg
Politisk beteckningKonservativ, senare Moderat
SpråkSvenska

Historia redigera

 
En förstasida från 1889.

Göteborgs Aftonblad grundades den 27 juli 1888 av boktryckaren Hans Österling, som uppsatte eget tryckeri för tidningen och redigerade den till 1889. Därefter övertogs både tryckeri och redaktion av Oskar Emil Norén, som erhöll utgivningsbevis den 18 mars samma år. Norén var tidningens redaktör till den 1 december 1899, och följde ett program som innebar strid mot en mängd förhållanden inom den stora handelsstaden och särskilt mot den då dominerande Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Tidningens första år blev därför en stormig tid, under vilken Norén hänsynslöst angrep stadens liberala fraktion. Därigenom vann tidningens konservativa och protektionistiska åskådning fastare mark i staden, och Göteborgs Aftonblad blev ett betydande språkrör för den konservativa medelklassen. Genom populär redigering, billigare lösnummer- och annonspris samt modernare och snabbare metoder för tryckning och distribution vann tidningen en stor läsekrets.

Sedan Norén, då nästan ensam ägare av tidningen, 1899 överlämnat den till nya ägare, blev den organ för Fosterländska förbundet och intog en tongivande ställning på den konservativa flygeln. Tidningen hette under tiden november 1918-juni 1923 Göteborgs Dagblad, men återtog därefter sitt gamla namn. Åren 1912–1926 utgavs en halvveckoupplaga av Göteborgs Aftonblad, kallad Svenska Folkbladet-Göteborgs Aftonblads halvveckoupplaga. Såväl Göteborgs Aftonblad, huvudupplagan, som halvveckoupplagan upphörde 1926. Även 1938-1939 gavs en tidning med namnet Göteborgs Aftonblad ut. Den 18 maj 1889 utkom Göteborgs Nya Aftonblad i endast ett nummer. Den innehöll ett svarsinlägg av de av Oscar Norén i Göteborgs Aftonblad mot rektor M. Rydgren, redaktör Hans Österling och litteratör F. Lindberg framställda beskyllningar.

Huvudredaktörer var:

Vidare läsning redigera

  • Jonsson, Sverker (2020). Många tidningar var det – Göteborgspressen under 100 år (1920-2020). Malmö: Universus academic press. Libris s5sbdrg9qpbfjnr2 

Källor redigera

  • Göteborgs Typografiska Förening 1884-1934 : en minnesskrift, red.Nils Wessel, utgiven av GTF, Göteborg 1935, s. 23
  1. ^ Bolagets ändamål angavs till: "att i Göteborg förlägga och genom behöriga personer låta utgifva tidningen Göteborgs Aftonblad och andra periodiska skrifter samt att idka tryckerirörelse." Bolagsordningen antogs den 15 juli 1889 och fastställdes den 20 september samma år. Aktiekapitalet var 320 000 kronor år 1901. Källa: Svenska aktiebolag och enskilda banker : handbok för affärsvärlden, sammanställd av Karl Key-Åberg, Norstedt & söner, Stockholm 1902, s. 473


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Göteborgs Aftonblad, 1904–1926.