Gösta Gideon Molin

svensk översättare

Gustaf (”Gösta”) Gideon Molin, född 7 februari 1887 i Byarums socken, Jönköpings län, död 22 juli 1955[1], och gravsatt i Smålands nations grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Han var en svensk lärare, författare, översättare och personhistoriker.

Han var son till hemmansägaren Carl Molin och Johanna Andersson. Molin tog studentexamen i Jönköping 1908, blev fil. kand. 1916 i Uppsala och fil. mag. 1921 i Göteborg. Han medarbetade i Dagens Nyheter 1917-1918. Han blev ämneslärare i samrealskolan i Vara 1923 och vid högre allmänna läroverket i Jönköping 1923-30 och var läroverksadjunkt i latin och franska vid Uppsala högre allmänna läroverk från 1929.

Åren 1919-1920 var kan knuten till Svenska andelsförlaget. Han var 1918-36 verksam som översättare. Bland hans översättningar märks diktsamlingar av Heinrich Heine.

En bestående insats gjorde Molin som initiativtagare till det biografiska bokverket Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala, där han 1955 utgav band 1 med biografier över mer än 260 smålandsstudenter 1593–1625. Efter hans död fortsatte utgivningsverket av Paul Wilstadius med sju volymer om alla studenter vid Smålands nation i Uppsala fram till 1844 och därefter med ytterligare en volym för tiden 1845-1950.

BibliografiRedigera

 • Lättsinne och tungsinne: dikter (Wahlström & Widstrand, 1913)
 • Vandringen (Bonnier, 1926)
 • Lasse är ute och går (Öberg & Son, 1927)
 • Jönköpings skolbok (Liber scholæ jenecopensis) 1666-1681 (Genealogisk tidskrift, 1951)
 • Smolandi Upsalienses: Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 1, 1593-1625: studenter från hela Småland samt Öland (Uppsala: Smålands nation, 1955)
Översättningar (urval)
 • Heinrich Heine: Dikter i urval (Svenska andelsförlaget, 1917). 2., genomsedda och tillök. uppl. 1919
 • Hermann Sudermann: Resan till Tilsit : berättelser från Litauen (Litauische Geschichten) (Svenska andelsförlaget, 1918)
 • Alfred de Musset: Emmeline (Svenska andelsförlaget, 1918)
 • H. G. Wells: Den odödliga elden: en nutidsroman (The undying fire) (Svenska andelsförlaget, 1919)
 • Jakob Wassermann: Christian Wahnschaffe (Svenska andelsförlaget, 1919)
 • Eduard Mörike: Mozart på resa till Prag (Svenska andelsförlaget, 1919)
 • Heinrich Mann: Undersåten (Der Untertan) (1919)
 • Knut Hamsun: Kvinnfolken vid brunnen (Svenska andelsförlaget,1920)
 • Coningsby Dawson: Hans kungarike (The kingdom round the corner) (Skoglund, 1922)
 • Albert Adés: Boken om Goha den enfaldige (Geber, 1924)
 • Kristian Schjelderup: Vem Jesus var och vad kyrkan har gjort honom till (Wahlström & Widstrand, 1928)
 • Walter Bauer: Stamfadern utan land (Ein Mann zog in die Stadt) (Tiden, 1932)
 • Knuth Becker: Vårt dagliga bröd ... (Det daglige brød) (Tiden, 1934)

LitteraturRedigera

Einar Carlsson, »Gösta Gideon Molin» Natio Smolandica 19 (1956).

KällorRedigera

Svenskt författarlexikon. 1900-1940, s. 555-556