Fullständighet kan syfta på

MatematikRedigera

GrafRedigera

  • Fullständighet (graf) – en graf[särskiljning behövs] är fullständig om varje par av hörn har en kant mellan sig. Det finns därmed en och endast en fullständig graf för varje kardinalitet, varför man talar om den fullständiga grafen av en viss kardinalitet.

KategoriteoriRedigera

  • Fullständighet (kategoriteori) – i kategoriteori sägs en kategori vara fullständig om varje funktor från en liten kategori har ett limes. En kategori sägs vara kofullständig om varje funktor till en liten kategori har ett limes. Kategorierna av mängder, grupper och topologiska rum är alla exempel på kategorier som är såväl fullständiga som kofullständiga.

Matematisk logikRedigera

Metriskt rumRedigera