Frosta härad var ett härad i mellersta Skåne, i dåvarande Malmöhus län. Det motsvaras idag av delar av Hörby kommun, Höörs kommun och Eslövs kommun. Häradets areal var 1928 744,93 kvadratkilometer varav 701,11 land. [1]. Tingsplats var Hörby.

Frosta härad
Härad
Land Sverige Sverige
Landskap Skåne
Socknar Borlunda
Bosjökloster
Fulltofta
Gudmuntorp
Gårdstånga
Hammarlunda
Harlösa
Holmby
Hurva
Högseröd
Hörby
Höör
Lyby
Munkarp
Norra Rörum
Skarhult
Skeglinge
Svensköp
Södra Rörum
Äspinge
Östra Sallerup
Östra Strö
Albo häradBara häradBjäre häradFärs häradGärds häradVästra Göinge häradÖstra Göinge häradHarjagers häradHerrestads häradIngelstads häradJärrestads häradLjunits häradLuggude häradOnsjö häradOxie häradRönnebergs häradSkytts häradTorna häradVemmenhögs häradVillands häradNorra Åsbo häradSödra Åsbo härad

Frosta härads läge (klickbar karta)

Vapnet redigera

Häradsvapnet, med anor från tidigt 1500-tal, fastställdes formellt av Kungl. Maj:t den 5 mars 1948.

Blasonering: I fält av silver ett uppskjutande blått standar med tre tungor, belagt med ett genomgående kors, som i varje vinkel är åtföljt av en femuddig stjärna, allt av guld och med blå stång.

Ursprungligen fanns texten "Konung Christian till Frosta Härad" på vapnet och konungen som åsyftas är Kristian II. Av förklarliga skäl finns texten inte med längre.

Vapnet finns på den fana, som förvaras på Hörby museum, och som användes då häradsborna deltog i bondetåget 1914. Fanan är fäst på en lång, blå stång på vilken är fäst en silverskylt med texten Buren under bondetåget 6/2 1914. Skänkt af grefvinnan Anna Bonde, Bosjökloster. På fanans baksida står: Så följoms vi åt som redlige Män, Slå fienden tills ej käft är igen.

Namnet redigera

Häradsnamnet skrevs i en avskrift från omkring år 1200 provincia Frosta (provinsen Frosta) på latin och vid 1300-talets början in Frostahæret. Liksom till ett annat medeltida namn på häradet från omkring år 1300, Dapræheret, saknas tillfredsställande uttolkning.[2]

Det har föreslagits att Frosta skulle kunna vara genitiv av det forndanska mansbinamnet Frosti. Men inom det medeltida Norden saknas andra exempel på att häradsnamn bildats av personnamn. Mot att Frosta skulle ha med Frosti att göra talar även att häradsnamnet ursprungligen uttalades med o-ljud som i "hosta", medan mansnamnet var bildat av ordet frost som uttalades med ö-ljud.[2]

Dapra i forndanska Dapra hærat har sammanställts med fornvästnordiska Japr som står för "tung, sorgmodig", med den troliga grundbetydelsen "tung, fast". Även här har det föreslagits att Dapra skulle ha samband med ett forndanskt mansbinamn, Dapri. Mot det talar samma invändningar som för Frosta/Frosti. Den mest sannolika förklaringen till båda häradsnamnen tros vara att de har något samband med egenheter i terrängen. Det har även föreslagits att de båda häradsnamnen skulle beteckna olika områden inom häradet.[2]

Socknar redigera

I nuvarande Höörs kommun

I nuvarande Hörby kommun

Långaröds socken i Färs härad hörde från 1952 till Frosta och Eslövs domsagas tingslag

I nuvarande Eslövs kommun

En del av Västra Sallerups socken hörde till häradet före omkring 1890.

Geografi redigera

Häradet var beläget i mellersta Skåne, söder och öster om Ringsjön. På Linderödsåsens utlöpare i norr är trakten kuperad och skogrik. På de södra delarna mot Kävlingeån bördig jordbruksslätt. Häradet präglades av många stora jordegendomar och gods.[3]

Sätesgårdar var Hjularöds slott (Harlösa socken),[4][5] Löberöds slott (Hammarlunda),[6][7] Skarhults slott (Skarhult),[8][9] Viderups slott (Gårdstånga),[10][11] Bosjöklosters slott (Bosjökloster),[12][13] Kvesarums slott (Södra Rörum),[14][15] Ågerups säteri (Norra Rörum),[16][17] Osbyholms slott (Hörby),[18][19] Fulltofta säteri (Fulltofta),[20][21] Lyby säteri (Lyby),[22][23] Sextorps herrgård (Lyby),[24] Pugerups säteri (Gudmuntorp)[25][26] och Kristinebergs säteri (Borlunda).[27][28]

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter redigera

Häradet hörde från åtminstone 1669 fram till 1996 till Malmöhus län. Ramsåsa socken överfördes 1952 till Kristianstads län. Från 1997 ingår området i Skåne län. Församlingarna tillhör(de) Lunds stift

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720–1917 Frosta och Färs fögderi
 • 1918–1946 Sjöbo fögderi för socknarna som kom att tillhöra Eslövs kommun samt Gudmuntorps socken
 • 1918–1946 Eslövs fögderi för socknarna som kom att tillhöra Hörby kommun samt Höörs, Munkarps, Norra Rörums Bosjökloster och Tjörnarps socknar
 • 1946–1951 Lunds fögderi för Harlösa, Hammarlunda, Holmby och Gårdstånga socknar
 • 1946–1966 Hörby fögderi för de socknar som kom att tillhöra Hörby kommun samt Högseröds socken samt från 1952 för Harlösa och Hammarlunda socknar
 • 1946–1990 Eslövs fögderi för de socknar som kom att tillhöra Höörs kommun samt Hurva, Skeglinge, Skarhults, Östra Strö socknar samt från 1952 Holmby och Gårdstånga socknar och från 1967 de socknar som kom att tillhöra Hörby kommun

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Sjögren, Otto (1932). Sverige geografisk beskrivning del 3 Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden Göteborg. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9940 
 2. ^ [a b c] Svenskt ortnamnslexikon sid 81
 3. ^ Frosta härad, Nationalencyklopedin (läst 24 maj 2016)
 4. ^ Hjularöd, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 5. ^ Hjularöd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 6. ^ Löberöd, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 7. ^ Löberöd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 8. ^ Skarhult, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 9. ^ Skarhult i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 10. ^ Vidarp, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 11. ^ Hvidarp i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 12. ^ Bosjökloster, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 13. ^ Bosjö-Kloster i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 14. ^ Qvesarum, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 15. ^ Rörum, Södra i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 16. ^ Ågerup, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 17. ^ Ågerup i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 18. ^ Ousbyholm, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 19. ^ Ousbyholm i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 20. ^ Fulltofta, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 21. ^ Fulltofta i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 22. ^ Lyby, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 23. ^ Lyby i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 24. ^ Sextorp, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 25. ^ Pugerup, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 26. ^ Pugerup i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 27. ^ Kristineberg, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 28. ^ Christineberg i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera