Fri vattenyta är själva vattenytan på ett ytvattenmagasin, till exempel en sjö, å, vattenpöl etc. Per definition är tryckpotentialen = 0 vid en fri vattenyta.

Fria vattenytan är gränsen mellan vatten och luft.

Se ävenRedigera