Fredrik Coyet

svensk upptäcktsresande

Fredrik Coyet, född i Stockholm 1615, död 17 oktober 1687 var en svensk adelsman och kolonial ämbetsman. Han var bror till den framstående svenske diplomaten Peter Julius Coyet, och far till Baltzar Fredrik Coyet.

Staty av Coyet i Anping, Taiwan. Inget samtida porträtt av honom finns.

Coyet tog tjänst i det Nederländska Ostindiska Kompaniet och blev 1644 medlem av domstolen i Batavia 1644. 1647 sändes han till den japanska staden Nagasaki som sändebud, men vägrades att bli mottagen, men återkom dock 1652 och fick då beträda posten, vilken han innehade till 1653.[1] Han utnämndes till guvernör över den nederländska kolonin Formosa år 1656. Den kinesisk-japanske generalen Koxinga anföll kolonin 1662 och efter en nio månader lång belägring tvingades Coyet överlämna Fort Zeelandia och senare även hela kolonin till Koxinga, som med sina 30 000 soldater var vida överlägsen Coyets 2 000 holländska soldater.

Coyet ställdes inför rätta och tvingades leva i exil på Bandaöarna under tolv år. 1670 fick den svenske ministern i Haag, Harald Appelboom den svenska regeringens uppdrag att intervenera till förmån för Coyet, vilket till slut ledde till att Coyet frigavs 1675 under löfte att aldrig lämna Nederländerna. 1675 publicerades också en stridsskrift som tillskrivits Coyet, "Det Försummade Formosa" ('t Verwaerloosde Formosa), i vilken det ostindiska kompaniet anklagades för okunskap och för att ha vägrat skicka de förstärkningar som hade kunnat rädda Formosa. Coyet avled i Nederländerna och återsåg aldrig Sverige.

Coyets son, Baltzhar Coyet (d. 1725), följde i faderns fotspår och tog tjänst i det Nederländska Ostindiska Kompaniet, för vars räkning att blev utnämnd till guvernör i Batavia 1696.

NoterRedigera

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931

KällorRedigera

  • Müllern, Gunnar (1963). Förste Svensken i Japan (andra upplagan). Stockholm: Saxon & Lindström. Libris 694491 
  • Wikén Bonde, Ingrid (2001). ”Fredrik Coyet som opperhoofd i Nagasaki”. Fjärrannära : kontakter mellan Sverige och Japan genom tiderna (2001 ;): sid. 26-39 : ill..  Libris 9371338

Vidare läsningRedigera