Frankerkrönikan, Historia Francorum eller Decem Libri Historiarum skrevs av historikern och biskopen Gregorius av Tours (538-594?). Frankerkrönikan, skriven på latin, är en subjektiv krönika och sannolikt ett beställningarbete från den frankiska kungadynasti, Merovingerna, som grundlade Frankerriket.

Del av Historia Francorum från Franska Nationalbiblioteket

Historieverket är indelat i tio böcker (kapitel), och inleds tidstypiskt med en härledning till Bibelns Adam och Eva. Därfrån följer en återberättelse av judarnas historia, som en förklaring till frankernas ursprung. Huvudsakligen behandlar verket merovingerna som regenter, och deras politiska samtid. Ger även viss inblick i dåtidens kristlighet och seder.

Externa länkarRedigera