Frösundavik från Frösundatoppen. Längst till vänster syns E4, i bildmitt SAS koncernbyggnad och till höger Brunnsviken

Frösundavik är ett område inom stadsdelen Haga, Solna kommun som begränsas i väst av Uppsalavägen (E4), i öst av Brunnsviken och av Hagaparken i syd. Det är beläget inom Kungliga Nationalstadsparken.

HistorikRedigera

Frösundavik var ursprungligen torpet Snåltäppan och lydde under Lilla Frösunda. På 1700-talet förvandlades det till sommarboställe och på 1780-talet bebyggdes det mera ståndsmässigt.

År 1917 köpte svenska staten området Frösundavik för att etablera en ny förläggning för Svea ingenjörregemente (Ing 1). Armén byggde sedan en stor militäranläggning med bland annat bataljonskasern, kanslihus, matsal, sjukhus, marketenteri, stallar och förråd. Arkitekt för anläggningen var Erik Josephson. Byggnaderna uppfördes i klassicistisk stil och var alla slätputsade i gulbrunt kulör med röda snickerier. År 1970 flyttade Svea Ingenjörregemente från "Frösunda östra" till Södertälje, och därefter avvecklades successivt den militära verksamheten.

Nere vid Brunnsvikens strand finns en häll med Gustaf V:s namnteckning och datum 26 oktober 1923.

Frösundavik i dagRedigera

År 1985 förvärvade Solna kommun Frösundaviksområdet av staten, därigenom gjordes området tillgängligt för allmänheten. Samma år köptes stora områden av SAS som uppförde sitt nya huvudkontor här (se SAS koncernbyggnad). De kvarvarande militärbyggnaderna bevarades och upprustades samt tillbyggdes. De rymmer numera bland annat huvudkontor för Procordia. De gamla kasernernas fasader är q-märkta.

BilderRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera