Sveriges folkhälsominister

(Omdirigerad från Folkhälsominister)
För utländska motsvarigheter, se Socialminister.

Folkhälsominister har i Sverige periodvis varit beteckningen på ett statsrådSocialdepartementet. Folkhälsoministern har varit ett så kallat konsultativt statsråd och därmed inte varit departementschef.

Målet för politikområdet är att folkhälsan ska förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt. Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet för hela eller delar av befolkningen samt hälsans utveckling och hur den fördelas i befolkningen. Efter riksdagsvalet 2010 avskaffades folkhälsoministern och dessa frågor sorterade istället under socialministern Göran Hägglund. Beteckningen återinfördes av regeringen Löfven I med utnämnandet av Gabriel Wikström till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Svenska folkhälsoministrarRedigera