Foderbord

ställning för djurfoder

Ett foderbord, eller en krubba, är en ställning för djurfoder. Syftet med foderbord är framför allt att fodret ska skyddas från markens väta och djurens spillning.

En krubba för getter.

Krubban har viktig symbolik i kristendomen, genom berättelsen om Jesu födelse.