Flygning

process där föremål rör sig genom en atmosfär eller bortom den

Flygning, flykt, att flyga, är en styrd rörelse av ett objekt genom en atmosfär, speciellt luft, eller i rymden, utan kontakt med marken. Flygning genereras genom lyftkraft, jetdrift, flytkraft eller med ballistisk kraft. Läran om rörelse genom luft kallas aerodynamik.

Olika flygmetoderRedigera

FlytkraftRedigera

Huvudartikel: aerostat

Människan har skapat konstruktioner som är lättare än luft som kan flyga på grund av dess flytkraft i luft.

Aerodynamisk flyktRedigera

Glidflykt kontra aktiv flyktRedigera

Vissa saker som kan flyga genererar inte någon rörelseenergi för att förflytta sig genom luften vilket kallas glidflykt. Andra tillför rörelseenergi på olika sätt och kan därigenom lyfta vilket kallas aktiv flykt. Mindre objekt kan även passivt förflyttas med vindar och genom termik. I naturen kallas sådana växter och djur gemensamt för luftplankton.

Flygande djurRedigera
Huvudartikel: Flygförmåga hos djur

Flygförmåga hos djur, antingen aktiv flykt eller olika former av glidflykt, har utvecklats separat flera gånger genom konvergent evolution hos flera olika djurgrupper. Aktiv flykt har utvecklats hos minst fyra separata djurgrupper, insekter, flygödlor, fåglar och fladdermöss, och glidflykt har utvecklats hos ännu fler djurgrupper som fiskar, ormar och flera däggdjur som flygekorrar, ringsvanspungråttor och taggsvansekorrar.

Flygande maskinerRedigera
Huvudartiklar: Luftfart och Lyftkraft
BallistikRedigera
Huvudartikel: Ballistik
RymdfartRedigera
Huvudartikel: Rymdfart