Fjärrverk eller ekoverk: I en orgel finns ofta flera uppsättningar med pipor, kopplade till var sin manual i spelbordet. Ett verk beläget långt ifrån resten av orgeln och dess spelbord benämnes fjärrverk eller ekoverk. Vanliga platser är bakom högaltaret eller på vinden. För att klara överföring av impulser från tangent och registerandrag erfordras elektrisk förbindelse till luftlådan. Fjärrverk är inte så vanliga men förekommer i en del större, senromantiskt disponerade orglar med avsikt att åstadkomma "himmelskt" avlägsna toner.

Exempel på orglar med fjärrverk Redigera

 
Stadshusorgelns fjärrverk står i Blå hallen.

Se även Redigera

Litteratur och källor Redigera

  • Gösta Westblad: Kyrkoorgeln, sid. 88 & 197, Orgelboksförlaget, Stockholm 9, 1962
  • Hans Hellsten: Instrumentens drottning, sid. 11, Bokförlaget Natur & kultur, Stockholm 2002, ISBN 91-27-09354-9
  • Tidskrift: Orgelforum 2004, nr 1, sid. 28 & 36-39, Svenska orgelsällskapet, ISSN 0280-0047