Finlands Bank (finska: Suomen Pankki) är Finlands centralbank. Banken grundades 1811 av Alexander I av Ryssland i Åbo som Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Stor-Furstendömet Finland och har sedan 1819 huvudkontoret i Helsingfors.[1] Banken lydde först under kejserliga senaten, men underställdes 1868 lantdagen.

Finlands Banks huvudkontor i Helsingfors.

1860 fick Finlands Bank rätt att ge ut egna sedlar, som fick namnet mark. När myntverket stod klart 1864 fick kunde banken även prägla egna mynt. Marken var bunden till rubeln i förhållandet 4:1, således motsvarade en mark 25 kopek. 1865 infördes silvermyntfot i Finland, och när en planerad myntrealisation uteblev i resten av ryska kejsardömet blev marken i praktiken det enda betalningsmedlet i Finland. Silverrubeln och -kopeken förblev visserligen lagliga betalningsmedel, men deras antal i Finland var så ringa att i praktiken betydde införandet av silvermyntfoten att storfurstendömet fick ett eget, separat mynt eftersom sedelrubeln inte löstes in i Finland. Från och med 1886 hade banken monopol på sedelutgivning i Finland – tidigare hade till exempel Föreningsbanken i Finland gett ut egna sedlar.

Finlands Bank är medlem i Europeiska centralbankssystemet. När euron infördes 2002 upphörde Finlands Bank att ge ut den finska marken.

Chefdirektörer för Finlands Bank redigera

Namn I tjänst
Claes Johan Sacklén 1812–1816
Carl Johan Idman 1817–1820
Otto Herman Lode 1820–1827
Johan Gustaf Winter 1827–1841
Carl Wilhelm Trapp 1841–1853
Axel Ludvig Bom 1853–1856
Alex Federley 1853–1854
Robert Trapp 1854–1856
Frans Ivar Edelheim 1856–1858
Wilhelm Blidberg 1858–1861
Carl Isak Björkman 1862–1866
Victor von Haartman 1866–1870
August Florin 1870–1875
Gustaf Samuel von Troil 1875–1884
Alfred Charpentier 1884–1897
Theodor Wegelius 1898–1906
Clas Herman von Collan 1907–1918
Otto Stenroth 1918–1923
August Ramsay 1923–1924
Risto Ryti 1924–1943, 1944–1945
Jukka Rangell 1943–1944 (t.f. 1940–1943)
Sakari Tuomioja 1945–1955
Rainer von Fieandt 1955–1957
Klaus Waris 1957–1967
Mauno Koivisto 1968–1982
Ahti Karjalainen 1982–1983
Rolf Kullberg 1983–1992
Sirkka Hämäläinen 1992–1998
Matti Vanhala 1998–2004
Erkki Liikanen 2004–2018
Olli Rehn 2018–

Källor redigera

  1. ^ Historik, Finlands Bank. Läst 27 mars 2022.

Externa länkar redigera