Finanspolitiska rådet

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Finanspolitiska rådet är en myndighet i Sverige som bildades den 1 augusti 2007. I samband med inrättandet lades myndigheten Ekonomiska rådet ned.[1]

Finanspolitiska rådet
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-5687
MyndighetschefKanslichef
InstruktionSFS 2011:446 (lagen.nu)
Webbplatswww.finanspolitiskaradet.se

Finanspolitiska rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik.[2]

Rådet ska bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser samt de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken ligger i linje med konjunkturutvecklingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i budgetpropositionerna och vårpropositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.[3]

Rådets ledamöter

redigera

Ordförande i det särskilda rådet är Lars Heikensten (från juli 2020). Övriga ledamöter (2023–2024) är Lisa Laun (vice ordförande), Jesper Roine, Anna Seim, Annika Sundén och Runar Brännlund.

Finanspolitiska rådets ordförande

redigera

Finanspolitiska rådets vice ordförande

redigera

Rådets rapporter

redigera

Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen senast den 15 maj varje år. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bl.a. för riksdagens granskning av regeringens politik.

Rådet ger även ut fördjupande skrifter i serien Studier i finanspolitik och anordnar årliga konferenser där rådets rapport och underlagsrapporterna diskuteras.[4]

Se även

redigera

Källor

redigera