Jesper Roine, född 1971, är en svensk nationalekonom verksam vid SITE (Stockholm Institute of Transition Economics), Handelshögskolan i Stockholm.[1] Roine disputerade 2002 vid Stockholms universitet och forskar om politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt långsiktig ekonomisk utveckling.[2] Han har, tillsammans med Daniel Waldenström vid Uppsala universitet, bidragit med statistik om den svenska förmögenhets- och inkomstutvecklingen under 1900-talet i World Top Incomes Database, som rönt stor uppmärksamhet i samband med att boken "Kapitalet i det 21:a århundradet" utgavs av den franske ekonomen Thomas Piketty.[3][4]

Roine är även en av grundarna till bloggen Ekonomistas, där svenska nationalekonomer, bland andra Lars EO Svensson och Jonas Vlachos, skriver om samhällsutveckling, politik och vetenskap.[5]

Publikationer (urval)

redigera
  • Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty – sammanfattning och svenskt perspektiv. Stockholm: Volante. 2014. ISBN 978-91-87419-40-9 
  • Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?. Stockholm: SNS. 2014. ISBN 978-91-86949-51-8 

Referenser

redigera