Öppna huvudmenyn

Runar Brännlund, född 1957, i Sorsele är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på miljö- och naturresursfrågor. Brännlund har medverkat i ett flertal offentliga utredningar inom dessa områden, bland annat som huvudsekreterare i Skatteväxlingskommittén och som expert i Klimatkommittén och Skattenedsättningskommittén[1]. I boken Grön Skatteväxling diskuterar Brännlund de energi- och miljöskatter som Sverige och andra länder infört. Han drar slutsatsen att den svenska skatteväxlingsstrategin bör omprövas och ersättas med större ansträngningar för att fördjupa och bredda systemet med utsläppsrättigheter.

Brännlund invaldes 2009 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

BibliografiRedigera

  • Brännlund, Runar (2006). Grön skatteväxling: framgångsväg eller återvändsgränd? (1. uppl.). Stockholm: SNS förlag. Libris 10195336. ISBN 91-85355-76-3 
  • Brännlund, Runar (2008). Växthusgasernas samhälleliga kostnad: vilket kalkylvärde skall användas?. Stockholm: BIL Sweden. Libris 11505712 
  • Brännlund, Runar; Kriström Bengt (2010). En effektiv klimatpolitik (1. uppl.). Stockholm: SNS förlag. Libris 11929764. ISBN 978-91-86203-73-3 
  • Brännlund, Runar; Kriström Bengt (2012). Miljöekonomi (2., utök., uppdaterade och bearb. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris 13533850. ISBN 978-91-44-08086-4 
  • UR Samtiden - Möjligheternas skog [Elektronisk resurs] : Bränna, såga eller spara?. Utbildningsradion. 2012. Libris 12746226 

ReferenserRedigera

  1. ^ Grön skatteväxling: Framgångsväg eller återvändsgränd, SNS Förlag 2006, baksidestexten