Fiber kan syfta på:

 • Trådformig bildning i växt- eller djurorganismer
 • Trådformigt tekniskt material:
  • Textilfibrer - en textilfiber har en längd som är minst 100 ggr sin diameter eller bredd och kan spinnas till garner.
   • Naturfibrer - textilfibrer som bildas i naturen och kommer från fröhår eller hår från pälsdjur
   • Konstfibrer - en fiber tillverkad på artificiell väg
    • Regenatfibrer - textila konstfibrer framställda av naturprodukter
    • Syntetfibrer - ett samlingsnamn för konstfiber som tillverkas av syntetiska organiska polymerer
  • Mineralfiber - fibrer sammansatta av icke organiska föreningar
   • Optisk fiber - särskilt typ av mineraliska glasfibrer, avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exempelvis data- och telekommunikation
 • Kostfiber - kolhydrater som inte kan brytas ned av tarmens enzymer