Feyli (kurdiska: فه یلی) är en dialekt av sydkurdiskan.[1][2] Feyli talas framförallt av kurder i de sydvästligaste delarna av Kurdistan, vid Irak-Iran-gränsen. Denna region kallas oftast för feyliregionen. De flesta feylitalande kurder är bosatta i de kurdiska (iranska) städerna Ilam och Kermanshah samt Khanaqinregionen och Mandali i Irakiska Kurdistan.

Feylikurder har haft stort ekonomiskt och kommersiellt inflytande, särskilt i Bagdad, och har även haft stora kapitaltillgångar, företag och fabriker. Saddam Hussein beslagtog dock feylikurdernas kapital och ägodelar och utvisade dem sedan till Iran med motiveringen att de inte var äkta irakier utan att de var iranier.[3] Efter deportationen till Iran bosatte sig de flesta i Kermanshah.

KällorRedigera