Fermenta AB var ett bioteknikföretag som startades 1975 av Astra och Kabi i form av en samägd penicillinfabrik i Strängnäs.

FermentaaffärenRedigera

Företaget blev känt för allmänheten genom Refaat El-Sayeds köp av bolaget 1981. I början av 1980-talet kom Fermenta att bli en rekordartad börskomet och El-Sayed utsågs till årets svensk. Efter att Björn Gillberg år 1986 avslöjat att Refaat El-Sayed falskeligen påstått sig vara doktor i biokemi dök företagets aktievärde. På grund av detta, samt brister i företagets redovisning, tvingades Sayed avgå under uppmärksammade former. Rykten om manipulerade resultat visade sig vara sanna och resulterade i åtal och fällande dom.[1]

Refaat El-Sayed själv tillbakavisar idag påståendena att Fermenta skulle ha varit ett luftslott, och hänvisar till företagets omfattande tillgångar vid konkursen. [2]

Fermenta efter Refaat El-SayedRedigera

Fermenta ackumulerade stora skattemässiga underskott. Detta, i kombination med att bolaget fortfarande var noterat på Stockholmsbörsens O-lista (vilket underlättade nyemissioner), gjorde bolaget attraktivt för mer eller mindre seriösa investerare. Fermenta genomgick därefter ett stort antal ägarbyten samt ändrade namn och verksamhet.

Aktiemajoriteten förvärvades 1994 av Lars-Erik Magnusson som via ett omvänt förvärv lät Fermenta förvärva hans bolag Larmag som ämnade bedriva utvinning av olja i Kaukasus varvid Fermenta bytte namn till just Larmag. Magnussons inhopp varade inte länge. I efterhand undersöktes transaktionerna med förvärvet av Larmag av åklagare för att se om Magnusson otillbörligt förvärvat tillgångar av sig själv till överpris.

År 1995 övertogs majoriteten av en ny ägargrupp som ämnade återuppta läkemedelsverksamheten och bolaget återtog namnet Fermenta.

År 1997 tog affärsmannen Rolf L Nordström kontroll över Fermenta och ändrade verksamhet till inriktning mot fastigheter. Namnet ändrades till AB Columna. Dåvarande Fermenta hade sedan 1996 varit huvudägare i Realia och 1998 förvärvade nuvarande Columna även aktiemajoriteten i det noterade fastighetsbolaget Realia, som blev ett dotterbolag.

År 2000, under den så kallade IT-bubblan, sålde Nordström till ägarna av IT-Konsultbolaget Drax Holding. De nya ägarna lät Columna lägga ett bud på Drax och ämnade ändra verksamheten med inriktning mot IT och avyttra fastighetsportföljen. Affären fick dock mycket negativ publicitet och affären fick avbrytas. Än en gång väcktes åklagarmyndighetens intresse och en utredning mot Nordström och männen runt Drax drogs igång.

År 2002 bytte moderbolaget Columna namn till mer etablerade Realia AB. Aktiemajoriteten övertogs av två småländska familjer via bolaget Welkins Intressenter[3].

År 2005 fusionerades Realia med moderbolaget Welkins varvid aktierna avnoteras. Den gamla juridiska personen som en gång hette Fermenta upplöstes i samband med fusionen med Welkins. Fastighetsbeståndet överläts senare till Kungsleden AB.

ReferenserRedigera

  1. ^ Den svenska pressens historia. 4, Bland andra massmedier (efter 1945). Stockholm: Ekerlid. 2002. sid. 301. Libris 8426228. ISBN 91-89617-14-2 
  2. ^ ”Fermenta var inget luftslott”. Dagens Industri. 20 februari 2006. http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2003%5c04%5c08%5c75698%26src%3ddi. [död länk]
  3. ^ Jonas Berhnholm: "Fusion grundlurade Realias aktieägare", Aktiespararen nr 10, oktober 2009, sidorna 34-34

Externa länkarRedigera