Femfemma är ett äldre uttryck för en person som på grund av bristande kognitiv förmåga eller annan störning inte är tillräknelig, och inte anses kunna ställas till svars för sina handlingar.

Uttrycket kommer från 1864 års strafflag där en person misstänkt för brott kunde bedömas vara psykiskt sjuk enligt 5 kap. 5 § strafflagen och därmed bli straffri.

Sedan 1965, då brottsbalken började gälla, har uttrycket ingen förankring i straffrätten men används ibland vardagligt i nedsättande bemärkelse.[1]

KällorRedigera

  1. ^ 2007-05-18 Fem femma Nationalencyklopedin