Erik Wångmar

svensk historiker

Per Erik Wångmar, född 13 maj 1968, är en svensk historiker.

Wångmar blev filosofie licentiat 2001 vid Växjö universitet och filosofie doktor där 2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande 1939–1952 i en nationell och lokal kontext. Han är docent i historia och lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han ägnar sig åt kommunhistoria, politisk historia, personhistoria, brottshistoria och historiografi.

Bibliografi i urvalRedigera

 • Husebyfröken: En studie om Florence Stephens 1881-1979, (2020)
 • Vägen till sockensjälvstyrelsens upphörande : bakgrund och beslutsprocess rörande storkommunreformen 1952 (licentiatavhandling, 2001)
 • Storkommunens genomförande – nationellt och lokalt (i: Storkommunreformen 1952: striden om folkhemmets geografi, 2002)
 • Från sockenkommun till storkommun: En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext (doktorsavhandling, 2003)
 • Att skriva stads- och kommunhistoria: en handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial (2005)
 • Samlingsstyre, blockstyre, mångstyre: kommunalpolitiska styrelseformer 1952–2002 (2006)
 • Socknar som kom och socknar som gick: förändringar av socken-/församlingsindelningen i Småland 1686–1862 (2007)
 • Något vid sidan av välfärden: Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973 (2008)
 • Ett eldfängt ämne: utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945–1976 (2009)
 • Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar (medverkan, 2010)
 • Tillit och korruption: korruption, maktmissbruk och bristande tillit i svensk lokalpolitik 1963–2011 (2013)
 • Från storkommun till kommunblock : En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974. (2013)
 • Länets betydelse: Fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomföranden i Blekinge och Hallands län 1962-1974 (2013)
 • Ett obetydligt samhällsproblem: Kvinnlig brottslighet i Sverige 1950-1959 (2016)
 • Historikerna och källorna: Om användningen av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia. Medförfattare Malin Lennartsson, (2017)

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera