Feloni (av fr. félonie, eng. felony, av outredd härledning), betecknar i länsrätten i allmänhet varje brott mot den länsherren och vasallen åliggande ömsesidiga trohetsplikten.

I inskränktare mening är feloni ett sådant trohetsbrott, å vilket straffet, enligt länsrätten, utgör för vasallen förlust av länet, för länsherren förlust av länshögheten. Bredvid feloni uppställes kvasifelonin såsom betecknande vissa brottsliga handlingar av vasallen, vilka, utan att vara riktade mot länsherren, har länets förlust till följd. Hit hör till exempel brott, som medför ärelöshet.

I England (och USA) har begreppet feloni (felony) övergått till beteckning av svårare förbrytelser i allmänhet, efter en viss uppdragen teoretisk gräns (till skillnad från misdemeanour).


KällorRedigera