För andra betydelser, se Fatima (olika betydelser).
Lertavla från Qom i Iran med en bön om hjälp från profeten Muhammeds dotter Fatima. Bönen utläses "Ya Fatima-ta Azzahra" vilket betyder "O, Fatima den upplysta!"
På arabiska: Allah, Muhammed, Ali, Fatima.

Fatima az-Zahra (uttal: /Faa-ti-mah/), född 615, död 632, var den islamiske profeten Muhammed och hans hustru Khadidjas yngsta dotter.[1][2] Hon var det enda av Muhammeds barn som fick egna barn. Fatima ses bland muslimer som ett föredöme i sin gudfruktighet och ödmjukhet.

Fatima var gift med Ali ibn Abi Talib[3] och från dessa härstammar dynastin fatimiderna.

Roll som fru och morRedigera

Fatima var mor till Hasan och Husayn, Zainab och Umm Kulthum. Äktenskapet med Ali ingicks när hon var omkring 9 år gammal.[4] Det har återberättats att profeten sa att om inte Ali fanns skulle inte Fatima ha någon jämbördig.[5] Hon dog före 17 års ålder och som fru och mor är hon ett föredöme för muslimska kvinnor.

Fatima är framför allt viktig för den läroskiljande frågan om Muhammeds legitima efterträdare. Sunnimuslimer räknar Muhammeds svärfar, som efterträdde honom som förste kalif, som ledare för islam. Shiamuslimerna godkänner bara imam Ali, som genom Fatima blev far till Muhammeds enda ättlingar i rakt nedstigande led, som den förste rättmätige efterträdaren.

Fatimas handRedigera

Fatimas hand kallas den muslimska symbolen med en hand med två symmetriskt ordnade tummar. Symbolen avbildas på exempelvis medaljonger och dörrar som skydd mot demoner och onda ögat, men det har med vidskepelse och inte med religionen islam att göra.

Status i haditherRedigera

Muhammed har sagt: "Är du inte nöjd med att du är de troende kvinnornas mästarinna (eller denna nations kvinnors mästarinna)?"[6], och: "Är du inte nöjd med att du kommer att vara paradisets kvinnors mästarinna...?"[7], och: "Fatima är en del av mig. Den som därmed gör henne arg gör mig arg."[8], och "Helt visst är Fatima en del av mig. Den som besvärar henne besvärar mig."[9]
(Användare AronSimonElis tolkning av citaten.)

FadakpredikanRedigera

Det har återberättats att Fatima az-Zahra gick till moskén efter profetens bortgång och höll en predikan inför den första kalifen Abu Bakr och muslimerna, efter att Fadak (ett speciellt landområde) beslagtogs av Abu Bakr. I predikan förmedlade hon bland annat att Gud placerat lydnad till dem (Ahl al-Bayt) för att ge struktur till folket och deras ledarskap som ett skydd mot sekterism. Därefter kritiserade hon muslimernas ageranden efter profetens bortgång och innan han ännu hade begravts. Hon sa att de lämnat Koranen bakom sig och kommit med svepskäl, gömt sitt förräderi bakom sina läppar och konspirerat mot profetens familj. Därefter refererade hon till Koranen om sitt arv och frågade Abu Bakr om det finns stöd i Koranen att han ärver men inte hon. Hon anklagade honom för påhitt i religionen. Hon refererade till flera koranverser som stöder tesen att profeter lämnar arv efter sig. Därefter svarade Abu Bakr att både Fatima och han inte ljuger och han påstod att profeten sagt att profeter inte lämnar efter sig materiella egendomar förutom till de myndiga ledarna efter honom. Abu Bakr sa att han spenderat hennes arv för muslimernas bästa och att alla muslimer är överens om det beslutet. De två fortsatte diskutera och var oeniga. Fatima anklagade folket för deras dåliga handlingar och att de kommit fram till ondska. Därefter talade hon till profeten som låg i graven att hennes arv stulits och beklagade sig inför honom. Sist sa hon att Guds straff är värre än deras onda handlingar [mot henne], och att Gud räcker för henne.[10][11]

 
Fatima Zahras namn på arabiska i guld med svart bakgrund.

BortgångRedigera

Fatima blev informerad om att hon skulle lämna världen först bland profeten Muhammeds familjemedlemmar efter Muhammeds egen bortgång.[12] Hon levde i sex månader efter Muhammeds bortgång.[13] Hennes man Ali begravde henne nattetid utan att han hade informerat kalifen Abu Bakr om det (Fatima var arg på Abu Bakr ända till sin bortgång eftersom han vägrade ge henne sitt arvode från hennes far då han hävdade att profeter inte lämnar arv efter sig till sin familj). Ali bad begravningsbönen själv.[14]

Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, upphovsmannen till boken Al-Musannaf, har i en autentisk kedja[15] återberättat att när folket allierade sig med Abu Bakr samtalade Ali och Zubayr med varandra i Fatimas hus. Umar var informerad om detta. Han gick till Fatimas hus och visade sin enorma kärlek till hennes far och henne, samtidigt som han sa att han inte tänkte låta denna kärlek hindra honom från att tända eld på hennes hus om dessa personer (Ali och Zubayr) fortsatte samlas i det. Därefter gick han därifrån. När Ali och Zubayr kom till Fatima sa hon till dem att Umar kom till henne och svor på att om de fortsatte samlas hemma hos henne skulle han helt visst tända eld på huset. Hon svor vid Gud att han skulle göra det han hade svurit att göra.[16] I boken Sahih Bukhari nämns det även att Ali och Zubayr, och de som var med dem, opponerade sig mot Abu Bakr och Umar efter Muhammeds bortgång.[17]

BegravningsplatsRedigera

Fatimas begravningsplats är en omdiskuterad fråga bland muslimer från olika inriktningar. Den kända åsikten är att Ali ibn Abi Talib begravde sin fru på en okänd plats, eftersom det var Fatimas beslut.[18] Enligt Madelung i The Succession to Muhammad utfördes den hemliga begravningen med målet att undvika kalifens (Abu Bakr) närvaro.[18] Olika platser har nämnts som möjliga begravningsplatser för Fatima. Al-Baqi', hennes hus och mellan profetens grav och hans predikstol anses vara möjliga platser för hennes grav.[19] En av de viktiga anledningarna till att Fatimas grav gömdes är på grund av hennes protest mot det som hände gällande kalifatet efter den helige profeten.[20] Därmed kommer hennes grav fortsätta att vara dold så länge som muslimerna inte tror på det Fatima anser gällande den helige profetens efterträdarskap.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Rogerson 2004, sid. 134–135
 2. ^ Lings 2006, sid. 37
 3. ^ Rogerson 2004, sid. 139
 4. ^ Encyclopedia of Islam avJuan Eduardo Campo, sid.230
 5. ^ admin. ”Giftermål och Fatimas (fvmh) barn – zahra.se”. http://zahra.se/sv/giftermal-och-hennes-excellens-barn/. Läst 3 oktober 2019. 
 6. ^ ”Hadith - Book of Asking Permission - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/79/58. Läst 5 april 2019. 
 7. ^ Löfgren, Jacob (2018-06-19). ”Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd””. Elore 25 (1). doi:10.30666/elore.72823. ISSN 1456-3010. http://dx.doi.org/10.30666/elore.72823. Läst 5 april 2019. 
 8. ^ ”Hadith - Book of Companions of the Prophet - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/62/64. Läst 5 april 2019. 
 9. ^ ”Hadith - The Book of the Merits of the Companions - Sahih Muslim - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/muslim/44/138. Läst 5 april 2019. 
 10. ^ Al-Ihtijaj, Shaykh al-Tabarsi, återberättat från Abdullah ibn Hassan, som återberättat från sina förfäder. - Svensk översättning på Zahra.se
 11. ^ ”The Historic Fadak Sermon of Fatima” (på en). Al-Islam.org. 10 juni 2014. https://www.al-islam.org/fatimiyyah-ashura-lutfullah-safi-al-gulpaygani/historic-fadak-sermon-fatima. Läst 5 maj 2019. 
 12. ^ ”Hadith - Book of Virtues and Merits of the Prophet (pbuh) and his Companions - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/61/130. Läst 3 april 2019. 
 13. ^ ”Hadith - Book of One-fifth of Booty to the Cause of Allah (Khumus) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/57/2. Läst 3 april 2019. 
 14. ^ ”Hadith - Book of Military Expeditions led by the Prophet (pbuh) (Al-Maghaazi) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/64/278. Läst 3 april 2019. 
 15. ^ Musannaf, Ibn Abi Shaybah. hadith nr 36348.
 16. ^ ”Can any evidence be found in Sunni sources that speak of the martyrdom of Lady Fatimah (as)? - Questions Archive - IslamQuest is a reference for Islamic questions on the internet”. www.islamquest.net. http://www.islamquest.net/en/archive/question/fa5512. Läst 10 april 2019. 
 17. ^ ”Hadith - Book of Limits and Punishments set by Allah (Hudood) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/86/57. Läst 10 april 2019. 
 18. ^ [a b] Madelung 1998, s. 52.
 19. ^ Qurashi, Baqir Shareef (2006). The Life of Fatima Az-Zahra': The Principal of All Women : Study and Analysis. Ansariyan Publications. ISBN 964-438-817-8.
 20. ^ Ibn Abil-Hadid, Sharh Nahjul-Balaghah, vol. 16, s. 281.

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera