Tawassul (arabiska: تَوَسُّل) betyder terminologiskt att använda ett medel för att komma närmare Gud i islam.[1] Dess betydelse är nära ordet förbön (arabiska: شفاعة). Alla jurister som omfattas av Imamiterna, Shafi, Maliki, Hanafi och Hanbali är eniga om tillåtelsen av tawassul vare sig det är under den islamiske profeten Muhammeds liv eller efter hans bortgång,[2][3][4] eller så är det endast ett fåtal lärda som motsätter sig det.[5] Denna handling innebär inte på något vis att man anser att Gud har kompanjoner jämlika Honom eller att man ber till dessa personer i form av gudar (se shirk).[6]

Tawassul har varit vanligt bland olika muslimska grupper genom tiderna, men det har haft en större betydelse för shiiter och sufister. Sedan 1300-talet har salafisters kritik mot tawassul skapat konflikter mellan dem, shiiter och moderata sunniter.[7]

EtymologiRedigera

Tawassul är ett arabiskt ord som kommer från roten wa-sa-la, och innebär att använda ett medel (arabiska: وسيلة, translit. wasilah).[8] Wasilah är ett medel med vilket en person eller mål närmas eller uppnås.[9] Ordet wasilah har nämnts två gånger i Koranen (5:35[10], 17:57[11]). Ordet tawassul har nämnts i hadither, bland annat i Sahih al-Bukhari.[12]

I haditherRedigera

 
Muhammeds grav till vänster i bilden i Masjid al-Nabawi.

Det har återberättats att en beduin från öknen besökte profeten Muhammeds grav och hälsade på profeten, och adresserade honom direkt som om han vore levande: "Frid vare med dig, å Guds sändebud!". Sedan sa han: "Jag hörde Guds ord: "om de kommer till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd]..."[13] Jag kom till dig för att söka förlåtelse för mina misstag, längtandes efter din medling inför vår Herre!" Beduinen reciterade sedan en dikt i prisning av profeten och gick sedan. Personen som vittnade händelsen säger att han somnade, och att han såg profeten i en dröm sägandes till honom: "Å 'Utbi, återförenas med vår broder, beduinen, och meddela honom de goda nyheterna om att Gud har förlåtit honom!"[14][15][16]

I Ibn Hajar al-Asqalanis bok Fath al-Bari berättas det att invånarna drabbades av torka under Umars tid. Därmed gick en man till profetens grav och sa: "Å Guds sändebud! Be om regn till ditt samfund, för de har nästan gått under." Sedan drömde mannen att någon sa till honom: "Gå till Umar! Hälsa honom med fredshälsningen och berätta för honom att ni ska få regn. Beordra honom också att använda sitt förnuft”. Mannen gick då omedelbart till Umar och meddelade honom om vad som ägt rum. När Umar hörde detta började han gråta. När han gråtit färdigt sa han: "Herre! Jag har inte försummat annat än det som jag har varit oförmögen att göra."[17]

I Fath al-Bari säger Ibn Hajar att Sayf i sin bok al-Futuh berättar att mannen som kom till graven var en kompanjon vid namn Bilal ibn al-Harith al-Mazani. Både Ibn Kathir och Ibn Hajar säger att denna berättelse är autentisk (sahih).[17][18][19][20]

KritikRedigera

 
Översikt över slagfältet och begravningsplatsen i Badr.

Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, wahhabismens grundare, skriver att det inte är något problem med tawassul till en person som lever, men att det är en absurd, ful och föraktad handling att göra tawassul till döda, vilket är att adressera det icke-existerande.[21] Men i Koranen står det att man inte ska anse de som dödats i Guds väg som döda, och att de lever hos sin Herre och att de försörjs (3:169).[22] Det har även återberättats en hadith i Sahih Bukhari att profeten kollade på brunnens folk (de som dödats i Slaget vid Badr och som låg i en brunn) och frågade dem om de funnit sant det som deras Herre lovat dem. Det sades till honom att han kallar på döda. Han svarade genom att säga att de inte hörde bättre än de döda, men att de inte kan svara.[23]

KällorRedigera

 1. ^ Zamhari, Arif (2011). Rituals of Islamic Spirituality: A Study of Majlis Dhikr Groups in East Java. ANU E Press. Sid. 70. ISBN 978-1921666247. https://books.google.com/books?id=Y33h66U3VXgC&pg=PA70&dq=what%27s+the+meaning+of+tawassul&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8navngIDSAhXCJhoKHRJgDIMQ6AEIITAC#v=onepage&q=what's%20the%20meaning%20of%20tawassul&f=false. 
 2. ^ al-Zurqani, Muhammad. Sharh al-Mawahib al-ladunniyah. Beirut: Dar al-Ma'rifa. Sid. 304–305. 
 3. ^ Ibn Juzayy, Muhammad (1926). Al-Qawanin al-Fiqhiyyah. Matbaat al-Nahda. Sid. 148. 
 4. ^ Sharh al-Mawahib, vol. 8, s. 304; al-Majmu', vol. 8, s. 274; Ibn 'Abidin, vol. 5, s. 254; al-Fatawa al-Hindiyyah, vol. 1, s. 266 och vol. 5, 318; Fath al-Qadir, vol. 8, s. 297, 298 och al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'ala al-Azkar al-Nabawiyyah, vol. 5, s. 36 - al-Islam.org
 5. ^ ”Tawassul enligt Koranen och Sunnan” (på amerikansk engelska). rahma.se. 21 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161027201541/http://rahma.se/4545/tawassul-koran-sunna/. Läst 22 maj 2019. 
 6. ^ ”Which verse in the Holy Quran is a confirmation of tawassul (seeking means) and how is justified? - Questions Archive - IslamQuest is a reference for Islamic questions on the internet”. www.islamquest.net. https://www.islamquest.net/en/archive/question/fa5639. Läst 22 maj 2019. 
 7. ^ .علیزاده، مهبانو. «توسل» Arkiverad 6 december 2011 hämtat från the Wayback Machine.. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ۱۶
 8. ^ Team, Almaany. ”Translation and Meaning of توسل In English, English Arabic Dictionary of terms Page 1” (på engelska). www.almaany.com. https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84/. Läst 21 maj 2019. 
 9. ^ Julian, Millie (2008). ”Supplicating,Naming,offering:Tawassul in West Java”. Journal of Southeast Asian Studies 39 (1): sid. 107–122. doi:10.1017/S0022463408000052. 
 10. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/sv.bernstrom/5:35. Läst 21 maj 2019. 
 11. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/sv.bernstrom/17:57. Läst 21 maj 2019. 
 12. ^ ”Hadith - Book of Invoking Allah for Rain (Istisqaa) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/15/5. Läst 21 maj 2019. 
 13. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/sv.bernstrom/4:64. Läst 22 maj 2019. 
 14. ^ Ph.D, Coeli Fitzpatrick (2014-04-25) (på engelska). Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God [2 volumes]. ABC-CLIO. ISBN 978-1-61069-178-9. https://books.google.com/books?id=2AtvBAAAQBAJ&pg=PA301. Läst 20 december 2022 
 15. ^ Ibn Kathir (1983). Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Beirut: Dar al-Ma'rifa. Sid. 1:521. 
 16. ^ al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. al-Majmu: sharh al-Muhadhdhab. Medina: al-Maktaba al-Salafiyya. Sid. 8:256. 
 17. ^ [a b] Fath al-Bari (2/495); Al-Bidayah wa al-Nihayah (7/101) (sidnummer kan variera beroende på förlag) - Rahma.se Arkiverad 27 oktober 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 18. ^ ”توسل به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در زمان صحابه برای باران آمدن”. alwahabiyah.com. http://alwahabiyah.com/fa/Documents/View/560/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%87)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-#_ftn1. Läst 22 maj 2019. 
 19. ^ Al-Bidayah wa al-Nihayah, Ibn Kathir - Islamweb.net
 20. ^ Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari - Islamweb.net
 21. ^ ”Tawassul” (på engelska). Al-Islam.org. 27 februari 2013. https://www.al-islam.org/message-thaqalayn/vol5-n4-2000/tawassul-seeking-way-unto-allah-dr-abd-al-karim-shirazi/tawassul. Läst 22 maj 2019. 
 22. ^ ”Tanzil - Quran Navigator | القرآن الكريم”. tanzil.net. http://tanzil.net/#trans/sv.bernstrom/3:169. Läst 22 maj 2019. 
 23. ^ ”Hadith - Book of Funerals (Al-Janaa'iz) - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)”. sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari/23/123. Läst 22 maj 2019.