Fast växelkurs är ett växelkurssystem där ett lands valuta fixeras gentemot en annan värdemätare. Det kan röra sig om ett annat lands valuta, en grupp av valutor eller en råvara såsom guld. Om referensvärdet förändras innebär det att landets valuta följer med. Motsatsen till fast växelkurs är flytande växelkurs.

Genom tiderna har det varit vanligt i västvärlden att knyta valutor till myntmetall, den amerikanska dollarn, det brittiska pundet eller D-mark. Under senare tid har även valutor börjat knytas mot euron.

En fast växelkurs innebär att penningpolitiken är låst när kapitalrörelserna är fria; penningpolitiken används för att stabilisera valutan och kan inte användas för att påverka den inhemska kreditefterfrågan.

  • En hög ränta relativt omvärlden leder till stort kapitalinflöde och tvingar centralbanken att köpa utländsk valuta för att undvika att den inhemska valutan stiger i värde.
  • En låg ränta leder till valutautflöde och att Centralbankens valutareserv minskar.

Svensk historik

redigera

I Sverige har fast växelkurs tillämpats under delar av 1900-talet:

Se även

redigera

Externa länkar

redigera