En fast sol är en kolloidal blandning av två fasta material. Det ena materialet är en kontinuerlig fas medan det andra är dispergerat i partikelform, med dimensioner mellan en nanometer och en mikrometer.

Termen fast sol används sällan om tekniska material, om dessa används termen komposit. Alla kompositer är dock inte fasta soler.

Kolloider Mediets fas
fast vätska gas
Partiklarnas
fas
fast fast sol suspension (sol) aerosol: rök
vätska gel emulsion aerosol: dimma
gas fast skum skum (finns inte)