En dispersion eller ett disperst system är en blandning av ämnen som inte är lösliga i varandra, utan föreligger i två eller flera faser, där den så kallade dispersa fasen finns som fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i den andra, kontinuerliga fasen, dispersionsmediet.[1][2]

Ju mindre de dispersa delarna är, desto högre säger man att dispersionsgraden är.[1] Mycket små partiklar, eller dispersa delar, på 1 nm till 1 μm, kallas kolloider, och sådana dispersioner kan även kallas kolloida system.[3]

Dispersionstyper redigera

Vid dispersion av ett (1) ämne i ett (1) annat har man en tvåfasdispersion. Det finns åtta dispersionstyper, utifrån de blandade ämnenas aggregationstillstånd (fast form, vätska eller gas):

Dispersionsmedium
kontinuerlig fas
fast vätska gas
Dispers fas
fast
båda i fast fas
  
fast sol
fast i vätska
  
suspension, sol
fast i gas
  
aerosol (rök)
vätska
vätska i fast
  
gel
vätska i vätska
  
emulsion
vätska i gas
  
aerosol (dimma)
gas
gas i fast
  
fast skum
gas i vätska
  
skum
gasblandning
(ej dispersion)

Dispergeringsmedel redigera

För att underlätta finfördelning i en dispersion, kan man använda ytaktiva ämnen, så kallade dispergeringsmedel, eller dispergenter.[4] I samband med emulsioner kan ett sådant ämne även kallas emulgator, eller emulgeringsmedel.[5]

Referenser redigera

  1. ^ [a b] Dispersion i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 16 augusti 2016.
  2. ^ Dispersjon – kjemi Store norske leksikon. Läst 21 mars 2018.
  3. ^ Kolloid i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 21 mars 2018.
  4. ^ Dispergeringsmedel i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 21 mars 2018.
  5. ^ Emulgator i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 21 mars 2018.