Fasledare kallas inom elektroteknik en spänningsdrivande ledare.

Ett vägguttag som provas med en spänningsprovare. När provaren placeras i fasanslutningen lyser lampan.

Fasledare i det svenska elnätet redigera

Elanläggningarna i Sverige är i allmänhet trefasinstallationer. Detta betyder att det finns tre olika faser tillgängliga, samt en nolla och jordanslutning. För att få den normala driftspänningen 230 volt, kopplas apparater in mellan en av fasledarna och neutralledaren (nollan). Ett vanligt vägguttag (se bilden) är kopplat till en av fasledarna och neutralledaren. Dessutom har det i de flesta fall en anslutning till jordledaren. Maskiner som drivs med 400 volt kopplas i stället mellan två eller (oftast) tre av faserna (samt eventuellt neutralledaren) och jord. Fasledaren är alltså den kabeln som tillför ström.

Se även redigera

Referenser redigera