Kontaktdon kallas den utrustning som sitter i änden av en elektrisk ledare och syftar till att underlätta ihopkoppling med andra ledare. De förekommer i två varianter, honkontaktdon och hankontaktdon.

Två kontaktdon av model Schuko som passar ihop. Till vänster hankontaktdonet, stickproppen till en elektrisk apparat. Till höger honkontaktdonet, ett vanligt vägguttag.

Ett honkontaktdon (vägguttag, skarvuttag, jack, hylskontakt, uttag, female connector) är ett elektriskt kontaktdon med hål (hylsor) i, vilka är avsedda för att man ska sticka in ett motsvarande kontaktdon med stift i. Det är normalt endast stiftens/hylsornas utseende som avgör om det är hane eller hona, inte själva kontaktdonets utformning. Även om man sticker in själva kontaktdonet i ett hål, till exempel en bildskärmsanslutning, kan den vara en hona om det sitter stift i hålet och hylsor i den del man sticker in.

Ett hankontaktdon (stickpropp, male connector) är på motsvarande sätt ett kontaktdon med stift, avsedda att tryckas in i passande hylsor.

Exempel: Ett vägguttag är ett honkontaktdon, stickproppen på sladden är ett hankontaktdon, telepluggenhörtelefonerna är ett hankontaktdon, uttaget på datorn, bandspelaren etc är ett honkontaktdon.

Det förekommer även kontaktdon som innehåller både han- och hondelar, exempelvis vissa europeiska anslutningar till 230V-elnätet med jordanslutning som utstickande stift.

Se även redigera