Fagdisplay

biologisk teknik för att utveckla proteiner med hjälp av bakteriofager

Fagdisplay eller fagpresentation är en bioteknisk metod för att belysa protein–protein, protein–peptid, och protein–DNA interaktioner, för utveckling av nya biologiska droger och för sökandet efter specifika antikroppar för terapeutiska, diagnostiska eller experimentella tillämpningar av stor betydelse.

Phage display cycle. 1) fusion proteins for a viral coat protein + the gene to be evolved (typically an antibody fragment) are expressed in bacteriophage. 2) the library of phage are washed over an immobilised target. 3) the remaining high-affinity binders are used to infect bacteria. 4) the genes encoding the high-affinity binders are isolated. 5) those genes may have random mutations introduced and used to perform another round of evolution. The selection and amplification steps can be performed multiple times at greater stringency to isolate higher-affinity binders.

Med genteknologi injiceras en gen som kodar för proteinet av intresse, in i en bakteriofags arvsmassa, så att proteinet presenteras på utsidan av fagen vilket möjliggör isolering och identifikation av ligander. Fagen visar så ett sammanhang mellan genotyp och fenotyp och kan isoleras med hjälp av proteinets bindingsspecificitet. Den isolerade fagen är därefter utgångspunkt för isolering och användning av genen för proteinet av intresse: antikropp, enzym och annat. Se en schematisk illustration av tekniken här.[1]

Nobelpriset i kemi 2018 delades ut till George P. Smith och Gregory P. Winter för deras arbete med utveckling och användning av fagdisplay.[2][3]

KällorRedigera

  1. ^ Phage display, illustration. Nobelprize.org
  2. ^ Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2018
  3. ^ Smith GP (June 1985). ”Filamentous fusion phage: novel expression vectors that display cloned antigens on the virion surface”. Science (4705): sid. 1315–7. doi:10.1126/science.4001944.