FB, Fb eller fb kan avse:

  • FB – aktiesymbolen på Nasdaq för Facebook Inc
  • FB – ett tidigare svenskt frikyrkosamfund, numera en del av Evangeliska frikyrkan, se Fribaptistsamfundet
  • FB – en lokaltidning i Sunne kommun, se Fryksdalsbygden
  • FB – fattas av Sveriges riksdag i regel vart fjärde år, se Försvarsbeslut
  • FB – en kaninras med franskt ursprung, se Fauve de Bourgogne
  • FB – en av Sveriges största huliganfirmor och innefattar personer som håller på AIK, se Firman Boys