Förvaltningsdomstol (Finland)

domstol i Finland

En förvaltningsdomstol, finska hallinto-oikeus, är en allmän förvaltningsdomstol i lägsta instans i Finland. De motsvarar Sveriges förvaltningsrätter och ersatte de tidigare länsrätterna.

Administrativ indelningRedigera

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar motsvarar indelningen av Finland i landskap. Varje domkrets omfattar 1–3 landskap.

Ärenden hos förvaltningsdomstolarRedigera

Ärenden från kommunala myndigheter överklagas normalt till förvaltningsdomstolar.

ÖverklagandeRedigera

I Finland finns förvaltningsdomstolar i två instanser. En dom i förvaltningsdomstolen kan i allmänhet överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Lista över förvaltningsdomstolarRedigera

  • Helsingfors förvaltningsdomstol
  • Norra Finlands förvaltningsdomstol
  • Tavastehus förvaltningsdomstol
  • Vasa förvaltningsdomstol
  • Åbo förvaltningsdomstol
  • Ålands förvaltningsdomstol
  • Östra Finlands förvaltningsdomstol