Förste skattkammarlord (engelska: First Lord of the Treasury) är en titel som Storbritanniens premiärminister vanligen uppbär. Alla brittiska premiärministrar (funktionen uppstod under 1700-talet) har haft ett formellt ämbete vid sidan av premiärministerbefattningen (till en början ansågs premiärministertiteln rentav förolämpande). Storbritanniens finansminister (Chancellor of the Exchequer) är andre skattkammarlord (Second Lord of the Treasury).

Titlarna har sin upprinnelse i en kommission där medlemmarna kallades skattkammarlorder (ett kollegium). Denna kommission ersatte ett tidigare ämbete, Lord Treasurer, som motsvarade en riksskattmästare i Sverige. Ämbetsuppgifterna som hörde till det ämbetet övertogs därvid av kommissionen, vilket innebar att styrningen av skattkammaren (HM Treasury, det nuvarande finansministeriet) på den tiden övertogs av den.

10 Downing Street i London är egentligen förste skattkammarlordens officiella residens och inte premiärministerns.