Förhandsbesked (skatterätt)

term inom skatterätt

Med förhandsbesked menas i svensk skatterätt ett bindande besked av skatterättsnämnden i vissa skattefrågor.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.[1] Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked.[2]

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det.[3] Förhandsbeskedet får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.[4] Skatterättsnämnden har rätt att ta ut en avgift från enskild vid prövning av skatteärenden.[5] Skatterättsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked som gäller en fråga om direkt skatt. I frågor om indirekt skatt tas inte någon avgift ut.[3]

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.[6]

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ 5 § Lagen om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189)
  2. ^ 6 § Lagen om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189)
  3. ^ [a b] Rättsinformation Arkiverad 18 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine. - Skatterättsnämnden.
  4. ^ 22 § Lagen om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189)
  5. ^ 17 § Lagen om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189)
  6. ^ Lagen om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189)