Fördraget i Brömsebro var ett avtal som slöts 1541 mellan Gustav Vasa och Kristian III. Avtalet innebar en allians mellan Sverige och Danmark mot den tyske kejsaren och löpte på 50 år. I avtalet stod även att man skulle hjälpa varandra mot upprorsrörelser, varvid Danmark senare hjälpte Gustav Vasa i Dackefejden.

Se ävenRedigera