Fördelning kan syfta på:

  • Sannolikhetsfördelning – en beskrivning (ofta i form av en funktion) av sannolikheterna för utfallen i ett utfallsrum (matematiskt begrepp)
  • Arméfördelning – under 1900-talet inom svenska armén beteckning på ett större militärförband
  • Fördelningspolitik – en sammanfattande benämning på politiska policys som har till syfte att påverka fördelningen av inkomster