Statschef

högsta företrädaren för en suverän stat
(Omdirigerad från Statsöverhuvud)

Statschef eller statsöverhuvud är den högsta företrädaren för en suverän stat. I en republik har statschefen vanligen titeln president eller ordförande, medan den i en monarki oftast kallas kung (maskulinum) eller drottning (femininum).[1] Andra förekommande monarkiska titlar är kejsare, furste, storhertig, emir och sultan, historiskt även tsar och shah.

Funktionen som statschef behöver dock inte med nödvändighet vara ett ämbete som består av endast en person, utan kan utövas kollektivt, exempelvis Schweiz förbundsråd.

Beskrivning

redigera

En statschefs maktbefogenheter varierar från stat till stat och kan vara alltifrån en maktlös nationalsymbol till en autokratisk diktator. De flesta moderna demokratier har ofta en skriven grundlag som begränsar statschefen och andra offentliga organs befogenheter. Ofta kan statschefens relativa ställning mätas utifrån förhållandet till landets lagstiftande församling (jämför parlamentarism, semipresidentialism och presidentialism) samt om det rör sig om en enhetsstat eller en förbundsstat.

En uppgift som enligt folkrättslig sedvänja alltid ankommer på statschefer är att ackreditera främmande staters ambassadörer och sändebud liksom att utfärda kreditivbrev för den egna statens ambassadörer. En statschef företar statsbesök till andra länder på inbjudan av värdlandets statschef samt bjuder in och agerar värd för inkommande statsbesök i sitt land. Statschefen brukar i regel också tillsätta och entlediga regeringschefen, andra ministrar, domare, samt högre civila och militära ämbetsmän. Andra vanligt förekommande ämbetsuppgifter är också att ingå och ratificera fördrag med främmande stater och mellanstatliga organisationer samt att promulgera lag. Statschefen är normalt också stormästare för statens ordnar, om sådana finns, liksom högste befälhavare för landets militär.

Statschefen kan samtidigt också vara regeringschef, men det är vanligare att de båda rollerna är åtskilda.[2]

Statschefsämbeten i olika länder efter världsdel

redigera

Elfenbenskusten

redigera
Huvudartikel: Kenyas president

Nigeria

redigera
Huvudartikel: Nigerias president

Swaziland

redigera
Huvudartikel: Swazilands monarki

Sydafrika

redigera
Huvudartikel: Sydafrikas president

Tunisien

redigera
Huvudartikel: Tunisiens president

Myanmar

redigera
Huvudartikel: Myanmars president
Huvudartikel: Indiens president

Indonesien

redigera
Huvudartikel: Indonesiens president
Huvudartikel: Iraks president
Huvudartikel: Irans högste ledare
Huvudartikel: Israels president
Huvudartikel: Japans monarki

Nordkorea

redigera

Pakistan

redigera
Huvudartikel: Pakistans president

Saudiarabien

redigera
Huvudartikel: Saudiarabiens monarki

Sydkorea

redigera
Huvudartikel: Sydkoreas president

Turkiet

redigera
Huvudartikel: Turkiets president

Belgien

redigera
Huvudartikel: Belgiens monarki
Huvudartikel: Cyperns president

Danmark

redigera
Huvudartikel: Danmarks monarki

Estland

redigera
Huvudartikel: Estlands president

Finland

redigera
Huvudartikel: Finlands president

Frankrike

redigera
Huvudartikel: Frankrikes president

Georgien

redigera
Huvudartikel: Georgiens president

Grekland

redigera
Huvudartikel: Greklands president
Huvudartikel: Irlands president
Huvudartikel: Islands president
Huvudartikel: Kosovos president

Lettland

redigera
Huvudartikel: Lettlands president

Litauen

redigera
Huvudartikel: Litauens president
Huvudartikel: Maltas president
Huvudartikel: Norges monarki
Huvudartikel: Polens president

Portugal

redigera
Huvudartikel: Portugals president

Ryssland

redigera
Huvudartikel: Rysslands president

Schweiz

redigera

Storbritannien

redigera

Sverige

redigera
Huvudartikel: Sveriges monarki

Konungariket Sverige är en konstitutionell monarki, och enligt 1974 års regeringsform är den konung eller drottning som enligt successionsordningen innehar tronen tillika Sveriges statschef. Den svenske statschefen saknar enligt ovannämnda regeringsform i all väsenlighet offentliga maktbefogenheter. De befogenheter som tillkom Konungen enligt 1809 års regeringsform – till exempel regeringsbildning, promulgation av lag samt posten som Krigsmaktens högste befälhavare – har efter den 1 januari 1975 förts över till antingen regeringen (kollektivt), talmannen eller statsministern. Innan statsministerämbetet infördes 1876 var konungen även att beteckna som regeringschef.

Tjeckien

redigera
Huvudartikel: Tjeckiens president

Tyskland

redigera

Ukraina

redigera
Huvudartikel: Ukrainas president
Huvudartikel: Påve

Nordamerika

redigera

Barbados

redigera
Huvudartikel: Barbados president

Honduras

redigera
Huvudartikel: Honduras president
Huvudartikel: Mexikos president
Huvudartikel: Kanadas monarki

Kanada är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och hennes förpliktelser i landet fullgörs på federal nivå av Kanadas generalguvernör, som utnämns på förslag av Kanadas premiärminister.

I Kanadas provinsstyren representeras monarken av viceguvernören i respektive provins.

Huvudartikel: USA:s president

Oceanien

redigera

Australien

redigera
Huvudartikel: Australiens monarki

Australien är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i Australien på federal nivå av Australiens generalguvernör, som utnämns av monarken på förslag av landets premiärminister.

I de australiska delstaternas styren representeras monarken av respektive delstats guvernör.

Nya Zeeland

redigera
Huvudartikel: Nya Zeelands monarki

Nya Zeeland är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i landet av generalguvernören, som utnämns av drottningen på förslag av landets premiärminister.

Sydamerika

redigera

Argentina

redigera
Huvudartikel: Argentinas president

Bolivia

redigera
Huvudartikel: Bolivias president

Brasilien

redigera
Huvudartikel: Brasiliens president
Huvudartikel: Chiles president

Colombia

redigera
Huvudartikel: Colombias president

Venezuela

redigera
Huvudartikel: Venezuelas president

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Head of State, tidigare version.

Notförteckning

redigera

Externa länkar

redigera