Förångning kallas den fasövergång, när en vätska eller fast ämne övergår till gasform. Ett ämne kan förångas på tre olika sätt, genom kokning, när energi tillförs aktivt så att ämnet når sin kokpunkt, genom avdunstning eller genom sublimering. Kallas även vaporisera från engelskans vaporize.

Vatten som förångas på en spisplatta.
Diagrammet visar beteckningar för olika fasövergångar mellan olika aggregationstillstånd.
Huvudartikel: Aggregationstillstånd

Motsatsen till förångning är kondensation.

Se ävenRedigera