Excentricitet

inom matematiken ett tal som karaktäriserar ett kägelsnitt

Excentricitet är inom matematiken ett tal som karaktäriserar ett kägelsnitt. Excentriciteten betecknas vanligen e.

Excentricitet för några kägelsnitt.

Hos en ellips är och den kan beräknas som kvoten mellan avståndet mellan brännpunkterna och storaxeln. Där kan excentriciteten ses som ett mått på ellipsens utdragenhet.

För en ellips med storaxeln a och lillaxeln b:

Följaktligen har en cirkel excentriciteten 0. När excentriciteten närmar sig 1 närmar sig ellipsens form den av en parabel.

För en parabel är excentriciteten 1, och för en hyperbel är den större än 1 och när excentriciteten närmar sig oändligheten närmar sig formen en linje.

Se även redigera

Externa länkar redigera