Europeiska unionens tullunion är sedan 1968 en tullunion som omfattar Europeiska unionens medlemsstater samt vissa associerade territorier. Inom tullunionen är tullavgifter borttagna för handel med varor, vilket utgör en hörnsten i den fria rörligheten för varor. Samtidigt har unionen en gemensam handelspolitik gentemot tredjeländer med enhetliga tullavgifter. Unionen är också representerad av Europeiska kommissionen inom Världshandelsorganisationen (WTO).[1]

Tullkontroll vid Oslos flygplats, som inte omfattas av tullunionen eftersom Norge inte är en del av EU.

Tullunionens grund lades 1958 genom fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, men fulländades först tio år senare, 1968. Den har allt sedan dess utgjort kärnan i det europeiska samarbete som idag utgör Europeiska unionen. Den utgör också grunden för den inre marknaden, som inrättades den 1 januari 1993.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Europeiska kommissionen: Customs
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.